EASYACCESS

EasyAccess är ett användarvänligt och flexibelt system som underlättar administrationen av behörigheter och rättigheter för dina anställda, konsulter och entreprenörer

Systemet består av

Behörighetsadministration

Livscykelhantering av certifikat

Automatiserat gränssnitt

Integrationsmoduler

Flödeshantering

ID-korts utrustning

Fördelar med EasyAccess

Anpassas till verksamheten

Alltid uppdaterade system

Kontroll

Spårbarhet

Skalbart för er verksamhet

Användarvänligt system

EasyAccess

EasyAccess är ett användarvänligt och flexibelt system som underlättar administrationen av behörigheter och rättigheter. I EasyAccess plattformen automatiserar man autentiseringsprocesser, som på ett enkelt sätt underlättar interna flöden och snabbt anpassa sig till förändrade behov utan att kompromissa med säkerheten.

EasyAccess plattformen är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för hanteringen av behörigheter och rättigheter (IAM). Systemet är uppbyggd av olika konfigurerbara moduler innebär att plattformen kan tillämpas på allt från de minsta lokala behov, till hantering av omfattande multinationella system. Den molnbaserade plattformen är användarvänligt och kan skräddarsys för att möta kundens behov. EasyAccess stödjer ett brett utbud av olika databaser och organisationsstrukturer. Autentisering kan utföras med hjälp av elektroniska ID-kort.

Anpassning till din nuvarande verksamhet

Systemet konfigureras efter verksamhetens behov med syfte att stödja och effektivisera era nuvarande verksamhetsprocesser. Plattformen har väldigt få begränsningar vilket gör att det inte påverkar era redan inarbetade rutiner.

Garanterad säkerhet

EasyAccess plattformen kan utnyttjas för att hjälpa till i beslutsfattandet, systemet förhindrar att fel personer får tillgång till säkra data. Dataanslutningar är säkra, innehåll skyddas mot extern access, och systemet har en säkerhetslogg.

Livscykelhantering av ID-kort

EasyAccess plattformen administrerar och hanterar ID-bäraren under hela dess livslängd, från det att data läggs in till att bevilja personalisering av ID-bärare till revokering av ID-bärare. EasyAccess har stöd för alla typer av kort, från vanliga enkla plastkort till RFID och PKI kort (kort med kontakchip för inloggning i datorer mm). EasyAcess plattformen kan också integreras med ett stort antal olika Certificate Authority (CA) system.

Hantering av användardata (identiteter)

EasyAccess underlättar hanteringen av personuppgifter genom att erbjuda automatiserade gränssnitt som ansluter till HR-system, databaser och andra system. Det är även möjligt att helt automatisera tilldelning av behörigheter och rättigheter i plattformen.

Vår enkla process för att leverera rätt lösning för dig

Steg 1
Specifikation

I detta steg går vi noggrant igenom hur vår kund arbetar med nuvarande system och processer, man intervjuar även personalen som dagligen använder systemen och hur deras utmaningar ser ut. EasyID hjälper till att undersöka vilka system som är integrerade mot varandra och hur vi kan effektivisera administrationen ytterligare.

Steg 2
Lösning

Nu när vi har en klar bild av hur nuvarande systemuppbyggnaden ser ut och vi kommer presentera en lösning för att kunna effektivisera flöden och öka säkerheten. I vårt lösningsförslag kommer vi presentera ett tydligt pris och hur lång tid det tar att installera EasyAccess programvaran.

Steg 3
Installation

I ett förberedande uppstartsmöte går vi klart och tydligt igenom om hur installationen ska gå till, vi kan installera på plats i hela Norden eller på distans under säkra och trygga förhållanden.

Steg 4
Utbildning

När systemet är installerat och drift så kommer vi utbilda personalen som dagligen kommer arbeta i systemet. Vi kan även hålla mer djupgående utbildningar för interna supportresurser. Utbildningarna hålls på plats eller online och kan delas upp i olika omgångar så att inte den dagliga verksamheten påverkas.

Vi använder EasyAccess

Varför EasyID?

Många kunder väljer oss på grund utav lång erfarenhet i branschen, samt våra produkter och tjänster som kombinerar ett enkelt användande tillsammans med säkerhet. En kombination som har större utmaningar än man kan tro, men vi har svaren och kan vägleda er rätt.

Noggrant utvalda produkter och tjänster har gjort att vi utmärker oss i branschen. Vi har hittat de bästa produkterna och samarbetarna vilket gör att vi kan skapa mervärden för våra kunder som tål att jämföras.

Gör din förfrågan på EasyAccess här